teisipäev, 25. oktoober 2016

Tiit Kuuskmäe


Tiit Kuuskmäe on omandanud Tartu Ülikoolis semiootika magistrikraadi ning lõpetanud Genfi Ülikoolis lingvistika eeldoktorantuuri. Tema põhihuviks on Ferdinand de Saussure'i märgisüsteemi käsitlus ning viimasel ajal üha enam selle rakendamisega seotud küsimused.

Hetkel lõpetab ta Ferdinand de Saussure’i “Üldkeeleteaduse kursuse” (ÜKK) eestikeelset tõlget.

Sügiskoolis peab Kuuskmäe ettekande "Küsimus autoritest ja keelest ÜKK-s: tõlkija perspektiiv", mille tutvustuseks ütleb järgmist: "(H)arutame lahti seda puderkapsaatikumi, mis puudutab ÜKK intertekstuaalsust, leksikat ja erinevate autorite panuseid sellesse tervikusse, mida me täna ÜKK nime all tunneme."

pühapäev, 23. oktoober 2016

Doris Kareva


Doris Kareva ettekanne "Keeleilm lapse pilgu läbi" kõneleb sellest, kuidas lapse jaoks avanevad maailm ja keel üheaegselt, tekivad seosed ja järeldused, omalaadne süsteem, mis üha laienedes on pidevas liikumises, lainetuses.

Kareva toob välja kolm lapsepõlvekogemust, mis on mõjutanud hilisemat maailmapilti:
– Millises keeles kõnelda kõrgemate jõududega? Kuidas loota arusaamisele?
– Värvikirjad ja sünnipärane sünesteesia
– Luule kui ülemkeel

reede, 21. oktoober 2016

Roomet Jakapi

https://performachine.wordpress.com/category/postinstrumentum/

Roomet Jakapi etteaste "Tähenduse lammutus ja uustekitus hääle väänutamise praktikas" keskmes on inimhääl, millega manipuleerimine annab tulemuseks erineva koega helikogemusi ― sõnatuid ja sõnalisi, hetkes looduid ja valmismõelduid. See on loomevisklemine tähenduse paines ja seda painet piiluv refleksioon.

Vaata lisaks https://sites.google.com/site/rjakapi/!

neljapäev, 20. oktoober 2016

Virve Vihman


Virve Vihman räägib enda ettekandes "Kaks keelt, kaks meelt?" kakskeelsusest (nt kakskeelsete laste puhul). Kuidas kaks keelt ajus paiknevad ja vastastikuselt üksteist mõjutavad?

kolmapäev, 19. oktoober 2016

Liina PaalesLiina Paalese ettekanne "Viipekeeled keeltemaastikul" seostub avaramalt visuaalse kommunikatsiooniga ning käsitleb visuaal-motoorsete keelte uurimist ja rühmitamist. Ettekandes lähtutakse kõneleja kehastusest: vaadeldakse kuuljate ja kuulmisvõimetute viipekeeli. Pikemalt peatutakse kurtide viipekeeltel, iseäranis eesti viipekeelel. 

Lisaks toimub ka töötuba, kus 
– tutvume eesti viipekeele kui visuaal-motoorse keele eripäradega;
– õpime looma ja hoidma silmsidet;
– arendame puudutus- ja kehalist väljendusjulgust;
– teeme matkimis- ja kehastusharjutusi;
– õpime tutvumisteemalisi viipeid.

laupäev, 15. oktoober 2016

Sügiskool 2016

„Ilma keeleta on mõtted vaid üks ebamäärane kaardistamata udukogu.“
Ferdinand de Saussure

XVII Semiootika sügiskool “Keelsus” toimub 5.- 6. novembril 2016 Taevaskoja puhkekeskuses.

Sügiskool on pühendatud 100 aasta möödumisele Ferdinand de Saussure’i Cours de linguistique générale ilmumisest.

Seekordses sügiskoolis soovime eri valdkondade ja kunstivormide esindajate sünergias taasavastada keele kohalolu ja põimumise kõiges. Kompame, mis on ühist, mis erinevat keeležanrites ja kultuurikeeltes, olgu nendeks argi- või teaduskeel, kirjandus-, luule- või helikeel, ent ka looduse ja loomade keel.

Keelsuse teemal omas võtmes võtavad sõna Tiit Kuuskmäe, Aleksei Turovski, Liina Paales, Virve Vihman, Mart Anderson, Roomet Jakapi, Peeter Tinits, Doris Kareva ja Leo Võhandu, kelle esinemise ajal toimub ka Ööülikooli lindistus. Lisaks on sügiskoolis pisikesel näitusel võimalik tutvuda Ilmar Laabani (heli)eksperimentaalse luulega.

Programm, registreerimine ja täiendav informatsioon saavad vormi õige pea!

XVII Semiootika sügiskooli korraldavad Eesti Semiootika Selts ja Semiootikaüliõpilaste liit Semioon. Ettevõtmist toetavad Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Tartu Kultuurkapital.